De 11 belangrijkste feiten over het zorgdossier (ECD)

Ik leer je de 11 belangrijkste feiten over het zorgdossier (EDC). Ongeacht of je nu werkt via bemiddeling, directe opdrachten of eigen zorgvragers hebt, zodat je zelf kunt zien of je voldoet aan de eisen.

 

Download onderaan de pagina je checklist voor een controle.

 

 

“Jezus, Sabine!! Ik word gek, al die eisen. Alles is zo veranderd in de afgelopen jaren. Ik ben een oude rot in het vak en over 5 jaar wil ik met pensioen.”

 

 

Door Corona heb ik keuzes moeten maken en heb ik veel cliënten moeten opgeven. Ik ben niet gemaakt om deze hele lijst af te werken. Ik ben gemaakt om mensen te begeleiden. Ik ben geen kantoordoos.

 

 

De gemeente heeft mij een hele lijst voorgelegd en ik moet allerlei formulieren invullen. Wat moet ik nu doen? Waar vind ik een beroepsvereniging voor mijn beroep? Een zorgdossier bijhouden als je werkt via PGB heeft nog nooit gehoeven.

 

 

Als ik dit niet voor elkaar krijg moet ik mijn bedrijf sluiten.

 

 

Ik adem even diep… De eisen van de WTZa, WKKGZ en eisen van de Inspectie zijn nog lang die bij iedere zelfstandige zorgprofessional bekend merk ik. 

Een zorgdossier is nooit een verplichting geweest, huh?

Mijn oren klapperen toch wel een beetje. Ik val hem in de rede tijdens ons strategiegesprek: “Hoezo geen zorgdossier bijhouden als je als zorgprofessional eigen cliënten hebt?”

 

Dagelijks zie ik in de praktijk, terwijl ik gesprekken voer met zelfstandig zorgprofessionals, dat de informatie voorziening heel slecht en heel versnippert is. 

 

De teksten zijn in een taal geschreven die niet vertaalt kunnen worden naar de praktijk en zo haakt 85% van de zelfstandige zorgprofessionals af bij het opbouwen van hun zorgbedrijf.

 

 

 

Er is dus ook al heel lang een fabeltje dat je als zelfstandige geen dossier moet bijhouden bij eigen cliënten.. Wettelijk vertegenwoordigers en budgethouders houden dit verhaal ook in stand…

 

Dus hoe zit het nu echt?

Wetgeving vertalen naar je bedrijf

Een van de 11 belangrijkste feiten over het zorgdossier (ECD) is dat je moet weten dat de WGBO, de Wabpvz en de AVG van toepassing zijn op zorgdossiers.

Dat daar een heleboel juridische eisen aan vast hangen, zal je niet vreemd zijn. Want het gaat om hele persoonlijke gegevens waar zorgverleners mee werken. 

 

Je slaat in een systeem een stuk leven van iemand op die verzorgd wordt. 

Regelmatig krijg ik ook de vraag van zelfstandigen hoe vertaal ik dan al die wetgeving in de praktijk. 

 

Dat doe je dus door al die regels te verwerken in een kwaliteitsmanagementsysteem en te zorgen dat je processen hebt waarin je dat verwerkt. 

 

Daarom deel ik met de 11 belangrijke feiten over een zorgdossier en kun je van mij een download ontvangen, zodat je steeds kunt checken of je wel voldoet aan deze eisen. 

 

En uhu, wimpel het niet af dat je werkt via een instelling of iets. Jij bent net zo goed verantwoordelijk. 

De 11 belangrijkste feiten over een zorgdossier (ECD)

 1. Een zorgverlener is verplicht om een zorgdossier te maken over de behandeling van de zorgvrager op basis van de WGBO

 2. Zorgverleners mogen medische gegevens verwerken als dit nodig is om de zorgvrager goed te kunnen behandelen of verzorgen.

 3. Zorgverlener hoeft niet eerst toestemming te vragen om medische gegevens op te nemen in een digitaal dossier.

 4. Uw zorgverlener hoeft u ook niet om toestemming te vragen om gegevens uit uw dossier te delen met degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling.

 5. De rechten van zorgvragers bij hun medisch dossier staan opgenomen in zowel de WGBO, de AVG als in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Ook kunnen zij vragen hun gegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit).

 6. Zorgverlener moet toestemming hebben om gegevens uit medisch dossier te delen (met degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling), aIs dit via een ECD is.  

 7. Een medisch dossier wordt 20 jaar bewaard (tenzij het om verpleging en verzorging door de thuiszorg gaat, dan worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is.)

 8. Het medisch dossier is goed beveiligd.

 9. Sinds 1 juli 2020 heeft u bovendien het recht om die medische gegevens elektronisch in te zien en recht op een elektronisch afschrift. Dat geldt ook voor de gegevens die uw zorgaanbieder met andere zorgaanbieders deelt via een elektronisch uitwisselingssysteem. 

 10. Mag er een correctie gevraagd worden op het medisch dossier: Let op: u kunt alleen feitelijke gegevens laten verbeteren, zoals fouten in uw naam of geboortedatum.  Bent u het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van uw zorgverlener? Dan kunt u deze niet laten corrigeren.

 11. Met rapporteren in het zorgdossier, toon je aan welke zorg je verleent hebt en/of deze voldoet aan de indicatie/kwaliteitseisen.

Andere blogs